Provádíme kompletní úklid výrobních hal. Přizpůsobíme naše služby vašim potřebám.

Čištění stropní konstrukce a příslušenství, světlíků a jeřábových drah

Čištění konstrukcí ve výrobních halách, skladech a supermarketech. Dále pak na sportovištích a sportovních halách. Tento úklid je nutný z provozních a hygienických důvodů, také však ochrání od možného znečištění výrobní technologie a výrobky.

Jde o odstranění prašných usazenin (ometením, odsátím, omytím) z povrchu stropní konstrukce (včetně rozvodů klimatizace, el. proudu, vody, vzduchu apod.), fólií světlíků a jeřábových drah, včetně samotných jeřábů.

  • Tato údržba se prování v době odstávky výrobních zařízení a to minimálně dvoudenní!!
  • Jde o výškové práce, kdy je potřeba zajistit bezpečnost pracovníků za použití úvazů, vysokozdvižné montážní plošiny, lešeňové konstrukce, apod.
  • Je nutností ochránit od možného znečištění výrobní technologie a výrobky zakonzervováním popř. vyvezením z pracovních prostor.

Čištění podlahových ploch

Ruční – Průběžný úklid podlah. ploch, zametání, odvoz odpadu – pracovník průběžně zametá a likviduje odpad vyskytující se během výroby na podlaze, v součinnosti s obsluhou mycího stroje myje ručně nedostupná místa, řeší mimořádná znečištění výrobních zařízení a možné úniky ropných produktů. Vzniklý odpad sváží na určené místo. Používané úklidové prostředky jsou voleny s maximálním přihlédnutím na ekologii.

Strojní – Mycí stroj je konstruován pro sedící obsluhu a má pracovní výkon cca 4 500 m² za hodinu. Hlavní mycí stroj lze doplnit o malý, ručně vedený mycí stroj, mechanický rozmývák a vodní vysavač pro domývání malých nedostupných ploch (kouty, prostor pod výrobním zařízením). Na běžně znečištěnou podlahu se používají saponáty, které jsou biologicky odbouratelné, tudíž ekologické.

V případě nutnosti použít jiné chemické látky se vždy postupuje dle zásad dodržování bezpečnosti práce s chemickými látkami.

Mytí prosklených ploch

Jde o mytí oken a prosklených částí administrativní budovy a ostatních oken výrobní haly, vně i uvnitř. Myje se skleněná výplň (stěrkou), rámy a parapety, následně se domývá účinnými prostředky (Cleamen). Okna uvnitř výrobní haly se myjí dle potřeby min. 1× za měsíc.

Umýváme i vysoko umístěná okna za použití vysokozdvižné plošiny.