Zajistíme vám čistotu trávníků a funkčnost komunikací v průběhu celého roku.

Činnosti, které zajišťujeme denně dle potřeby:

  • Úklid chodníků v prostoru vchodů
  • Úklid venkovní odpočinkový prostor pro zaměstnance
  • Úklid odpočinkový prostor – odstav kamionů
  • Úklid přístřešků pro gitterboxy

 Jde o průběžný úklid dopravních komunikací včetně parkoviště pro zaměstnance a VIP parkoviště. Zametá se průběžně, při vyprázdnění ploch (víkend) mechanickým strojem ALTO BK 900. Dle potřeby je možné na hlavní komunikace použít i automatický zametací stroj, popř. cisternu s proudnicí. Svody a žlaby kolem komunikace se průběžně vymetají a vybírají, aby nedošlo k zanesení.

  • Jde o zajištění péče o zeleň v interiéru a na pozemku náležícím firmě (trávníky, louky, dřevnatý porost). Údržba travnatých ploch v areálu se provádí motorovou sekačkou, louka v okolí mechanizací, dovolí-li terén – traktorovou sekačkou. Okrasné křoviny doporučujeme ošetřit min. 2× ročně odbornou firmou.

V zimním období odklízení z velkých ploch (dopravní komunikace, parkoviště) zajišťuje mechanizace, traktor s radlicí nebo nakladač. Chodníky udržuje pracovník Limpia, dále se zajišťuje chemický posyp komunikací pro pěší, popř. hlavní komunikaci závodu lze zajišťovat posyp prostřednictvím dodavatele (technické služby).

V případě nutnosti drží pracovník firmy pohotovost.

Údržba zeleně