Nabízíme:

 • Evidence technických podkladů rozsahu správy budov pro případnou potřebu ostatních útvarů podniku
 • Sestavování konceptů a projektů spolupráce při plánování změn či v jejich průběhu
 • Zajištění správy budov
 • Zajištění stávajících objektů
 • Zajištění plánovaných nových objektů
 • Zajištění oprav a renovací
 • Zajištění drobných oprav domovního zařízení
 • Zajištění čištění vnitrozávodních komunikací v letním i zimním období
 • Zajištění péče o zeleň v interiéru a na pozemku náležícím firmě (trávníky, louky, dřevnatý porost)
 • Zodpovědnost za obsluhu kotlů ÚV, denní kontrola
 • Kontrola evidence deníku kotelny
 • Zajištění bezchybné funkce kamerového systému a elektronického zabezpečení objektu
 • Zajištění pravidelné údržby a provozuschopnosti systému klimatizace i rekuperace
 • Zajištění a údržba osvětlení
 • Zajištění a evidence periodických revizí zařízení budov (kabeláže, elektrorozvody, hromosvody, plyn, hasící přístroje)
 • Zajištění pravidelných kontrol a revizí požárních zařízení, včetně strojovny a rozvodů sprinklerového systému
 • Zajištění revize jeřábů a zvedacího zařízení, včetně vázacích prostředků
 • Zajištění urychleného odstranění závad nebo havárií na budovách a zařízeních (vč. evidence). Jejichž údržba a revize je předmětem smlouvy, což platí i o událostech, které mohou mít za následek poškození životního prostředí.
 • Zajištění školení požárních hlídek a jejich odborné připravenosti, registrace termínů a dojednávání jednotlivých výkonů (revizí a školení)
 • Zajištění odborných školení obsluhy zařízení pevně instalovaných v areálu firmy (Tato školení budou dojednávána se školícími na objednávku zákazníka.)
 • Provádění sledování nákladů dle předem odsouhlaseného rozpočtu
 • Při zadávání jednorázových objednávek (nad 100 tis. Kč) jsou dokládána výběrová řízení
 • Komunikace s úřady a státní správou
 • Zadávání údajů o zařízeních spojených s budovou do počítačového systému (PALSTAT)
čisté prostředí